Handan Özsırkıntı Kasap

 

Sanatçı Bildirisi

 Düzen ve güzellik kavramlarının karşılığını oluşturan Kozmos terimi, evrenin belirli bir boyuttan sonsuz büyüklüğe doğru uzayan tüm ögelerini içermektedir. Uçsuz bucaksız bir şekilde yücelik kavramı altında, sonsuz görüntü ve imgeleme sahip olan evrenin; akıl almaz büyüklüğü, güzelliği ve devinimi Özsırkıntı Kasap’ın sanat çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Evrendeki enerjisel varoluş ve temel işleyiş yapısı, ritmik uyum ve dönüşümü ifade etmektedir. Her dönüşüm ve yoğunlaşma dengeye yönelmekte, düzenli – düzensiz farklı biçimlerle var olmaktadır. Yaşamda ortaya çıkan bir olay ve işleyiş çizgisel tekrarlar içerisinde başlamakta ve devam etmektedir. Evrenin yaşamsal döngüsü devamlı ve sonsuz tekrar ediş içerisindedir. Hayatın devamlılığı, dönüşümü ve ilişkiler arasındaki bağ sürekli olarak ve çoğalarak yinelenmektedir. Özsırkıntı Kasap çalışmalarında; içinde yaşanılan boşluk ve evren kavramları ile hayatın ritmik devinimini ve yaşamsal döngüsünü, evrene en uygun biçim olan dairesel hareket tekrarları ile ortaya koymaktadır. 

Hep bir çember, dolanıp durduğumuz!
Ne önümüz belli, ne sonumuz. 
Kim varsa bilen, çıksın söylesin:
Nerden geldik? Nereye gidiyoruz?
                                                     Ömer Hayyam (Rubailer) 

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved