Nihan KARADENİZ

Özgeçmiş
Nihan Karadeniz 1982 yılında Adana’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümünden lisans derecesi bulunmaktadır. Sanatçı halen Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Anasanat dalında sanat eğitimini sürdürmektedir. Üretimlerini yedi karma sergide izleyiciye sunan Karadeniz’in bir de enstalasyon çalışması bulunmaktadır.

Sanatçı Bildirisi
Benim için sanat, doğduğum coğrafyanın, farkında olmadan kuşatılmış olduğum fakat mantığıma uymayan toplumsal değerlerine ve kalıplaşmış düşüncelerine uygar bir karşı duruştur. Bize dayatılan kurallara, toplumsal baskılara ve günümüz sorunlarına dair bir eleştiri niteliğindedir. Sanat, sanatçının içinde ne varsa; duygularını, düşüncelerini ama daha çok duygularını kelimelere dökemediği ya da dökmek istemediği noktada tuvale aktardığı bir süreçtir. Ben de tuvallerime günlük yaşamı olduğu gibi ama kendi bakış açımla yansıtmayı tercih ediyorum. Günlük hayatta beni düşündüren, şaşırtan, güldüren ya da yoran herhangi bir nesne ya da bir durum da resmime konu olabilir.
Son dönemdeki resimlerimde rengi baskın bir şekilde kullanmaktayım. Göz alıcı ve parlak renkler, benim resimlerimde kapitalizmin bize dayattığı nesneleri ya da kavramları simgelemektedir. Renkli binalarım ve figürlerim süslenmiş püslenmiştir ama içinde hayat yokmuşçasına yalnızlık ve duygusuzluk hissi uyandırır. Kullandığım koyu renk konturlar da toplumun bize çizdiği görünmez çizgileri ve sınırları temsil etmektedir. Bu konturlar figürleri belli bir alanda hapseder niteliktedir. Düşünsel boyutta ve gözle görünmediği halde doğada var olan çizgilerden daha koyu ve daha serttir çünkü yapaydır ve zorlamadır. Bizim düşünce sistemimizle beraber davranışlarımızı ve hareketlerimizi de kısıtlamaktadır. Bu yüzden resimlerimde figürler daha önceden kuralları ve çizgileri belirlenmiş bir hayatın içine hapsolmuş gibidir.

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved