Özge SALDIRAY


Özgeçmiş
1996’da Hatay/Antakya’da dünyaya geldi.2014’te Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde Ortaöğretimini tamamladı. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Resim-İş Öğretmenliğin de lisans eğitimini bitirdi. Şu an Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte. 3 Başarı ödülü ve 30’dan fazla ulusal, uluslararası ve jürili karma sergilere katıldı.
Sanat Anlayışı
İnsanlar gösteri açlığıyla kudurmuş bir topluluk haline gelmektedir Hareketler, konuşmalar bir rol, kıyafetler birer kostüm, gidilen mekanlar filme göre değişkenlik gösteren yerlerdir. Her şey gerçekliği, nitekim özünü gizliyor. Guy DEBORD’un dedigi gibi “yaşanılan bir sey değil seyredilen bir şeyin içerisindeymişiz gibi. “Bu durum zamanla büyüyen bir sorun haline dönüştü. Günümüz insanları tükettikçe var olduğunu kabulleniyor ve kabullendiriyor. Bu kimlik problemini de beraberinde getiriyor
Hakikat kelimesi yitiriliyor yerini sahtecilik alıyor. Dolayısıyla sahte gerçekliğin nesnelleşmiş görüntüsü ile baş başayız…

Sanatçının Bazı Eserleri

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved