Pınar ÖZPOLAT

1981 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Lisan eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde 2007-2011 yılları arasında bölüm birinci olarak tamamlamıştır. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ancak eğitimini tamamlayamamıştır. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam etmektedir. 


Sanat Anlayışı

Öteki, başkasının varlığını/varoluşunu ifade eden ontolojik bir kavram olmakla birlikte, etik-politik ve estetik değer yargılarından ve bakış açılarından da bağımsız değildir. Bu nedenle ötekini düşünürken ve ona yönelirken “ötekileştirme” tutumundan kaçınmak gerekir…

Toplumsal yapıyı oluşturan, din, cinsiyet, cinsel tercih, etnik özellikler, dil, kültür, sosyal durum ve benzeri nedenlerle, bazen “bizden”, bazen de “öteki” olanlar bu hastalık derecesindeki saplantılı durumu değiştirecek köklü çözümler üretmemişlerdir çünkü, kimlik elemanları olarak anılan bu ve benzeri durumların, “insan” olmaktan kaynaklı bütünlüğü, hiçbir sömürü düzeninin işine gelmemiştir. Birilerinin, diğerlerini sömürerek, beslenebilmesi için, hep “ötekiler” gerekmiştir. Ötekileştirme iktidarlar tarafından bir “gizli caydırıcı güç” olarak toplumsal dokuya sızdırılmıştır. Sonuç olarak bireylerin kendi varoluşlarının anlamlarını diledikleri gibi ifade etmelerinin engellendiği kırmızı ve siyah kadar aşikardır…


Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved