Soner Tire

Dijital Direnişler

Sanatçı çalışmalarında, geliştirdiği uygarlıkla kendini sürekli ileriye götürdüğü düşünülen insan aklının, günümüzde neden olduğu çevresel ve sosyal problemleri, geleneksel ile dijital teknolojiyi birleştirdiği görsel çözümlemelerle izleyicilere sunmaktadır.

Sanatçıların sosyo-kültürel yaşama biçimleri; gündelik hayata ilişkin algı ve kavramlarını, nasıl bir duyarlılıkla ele aldıklarının göstergeleriyle, karşımızda sanatsal bir üretim biçimi olan sanat çalışmalarıyla olgunlaşır ve yaşarlar. Bilişim ve iletişim çağında, teknolojinin kimi zaman olumsuz kullanım biçimine yönelik düşünme biçimleri, yaşantımıza ilişkin kimi değerlerimizi ya ortadan kaldırmaya yöneliktir ya da tehdit eder. Olumlu kullanımında ise, yaşanılan doğanın kendisine zarar vermeden insansal yaşama yeteneği ve değeri içinde bir hizmetkâr konumuna dönüşerek, uygar yaşama biçiminin bilinçle dönüştürülmüş bir parçası oluverir. 1960 sonrası gelişen çağdaş sanat uygulamalarıyla birlikte, dijital sanat da bilgisayar teknolojisiyle dijital görüntülerin dijital resim anlayışına dönüştürülüp kullanılmasıyla, kendine özgü görsel bir dil, sanatsal plastik bir dil özelliği oluşturmuştur. Sanatçı, bilim, sanat ve teknolojinin gelişim hızı içerisinde; kültürel değişim ve dönüşümü, dijital resim olgusuyla kendine özgü bir dille sanat nesnesine dönüştürerek, yeni bir sanatsal farkındalık kültürünü, ele aldığı kavramlarla irdelemektedir.

(Bu yazı 2019’da sanatçının Dijital Direnişler Sergisi için Dr.Öğr. Üyesi Muzaffer Tire’nin yazısından derlenmiştir.)

Email: sonertire@gmail.com

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved