Dilek TOLUYAĞ

DİLEK TOLUYAĞ ÖZGEÇMİŞ

Sivas’ta doğdu.  2008 Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana sanat dalında Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 2012’den beri Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümünde görev yapmaktadır. Kişisel ve karma birçok sergisi bulunmaktadır. 


Sanatı hakkında 

İnsanın malzemeyle ilişkisi duyusal ve zihinseldir. Malzemeye yüklenen anlamlar; çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Giysiler ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek, bireyle ilgili bir çok bilgiyi aktarabilen bir iletişim nesnesidir. Giysiler, gerek onu kullanan kişilerden izler taşıması gerekse yüklendikleri yan anlamlar ve semboller açısından oldukça zengin nesnelerdir. Bedenle sürekli temas halinde olan giysiler bireyin kokusunu yansıtır ve vücudun formuna bürünür. Ayrıca bireyin yaşadıklarının da sessiz tanıkları olurlar. Sanatçı geleneksel ahşap yontu tekniğini kullanarak giysilerin sanatsal ifade aracı olarak kullanılması üzerine çalışmalar yapmaktadır.


Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved