Ezgi TOKDİL

Özgeçmiş

1991 yılında Burdur’da doğdu. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde lisans, 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2020 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 2016 yılı bahar ve güz dönemlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2021 Ocak ayından itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kişisel ve karma sergiye katılan sanatçının, ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanan pek çok makale ve kitap bölümü vardır. Sanat çalışmalarını ise Kule Buca grubu üyesi olarak sürdürmektedir.

Sanatçı Bildirisi

Sanat “güzel”i yaratma çabasıdır ancak; “güzel” her zaman a priori anlamda güzel olan değildir. Bu güzellik anlayışının içinde deneyimler, duyumlar, olgusal gerçeklikler, a priori düşünceler, kısaca sanat, bilim ve felsefe triyalektiği bazen bir arada bazen ayrı ayrı yer alır. Düşünce ya da duygulam yaratıma dönüşürken her zaman ruhsal bir indirgeme yaşanır ve fenomenolojik indirgemede olduğu gibi öze, gerçekliğin özüne ulaşılır. Bu noktadan itibaren yaratım süreci başlar ve estetik değer yaratılır. Çalışmalarımda da bu gerçeklik renk ve fırça darbelerinin devinimsel hareketi ile ortaya çıkar. Nesnel gerçeklik, nesneye ilişkin bilgi kimi zaman ön planda yer alırken, kimi zaman rengin ya da renk alanlarının arkasında saklı kalır. Madde-enerji, zaman-mekan, karanlık-aydınlık, açık-koyu karşıtlıklarında olduğu gibi resimlerde yer alan renkli yüzeyler de bu diyalektiği takip eder ve özellikle kadın figürlerinden yola çıkan tasarımlarım bu yolla döngüselliği yansıtmayı hedefler. 

 

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved