İlker SARI

          

        “Sanatçı sanatında, kültürel değerleri ön plana çekmeye çalışmakta, yeni plastik deneyimlerle dijital ortamda kurgulama yaparak; günümüz sanatıyla bağ kurmaya çalışmaktadır. Eserlerinde renkçi bir tavırla arka fona yerleştirdiği yöresel motiflerle yüzeyde imgelerin yer aldığı kompozisyonlar dikkat çekmektedir. Arka fon olarak kullandığı motifleri zaman zaman formlarla böldüğünü veya lirik fırça darbeleri ile yarattığı espas değerler yarattığını da görmekteyiz. Bu da yüzey üzerinde kullandığı imgelere dinamik bir yapı kazandırmakta ve renksel motiflerin içerisinde yine renk çözümleriyle aktarmaya çalıştığı bir yüzey dinamiği sunmaktadır.

        Sanatçı eserlerinde imge olarak genellikle keklik kuşunu kullanmaktadır. Keklik kuşu, kültürümüzü temsil eden, Anadolu’nun folklorik ve sosyolojik değerlerini yansıtan bir kuştur. Aynı zamanda türkülerimizde ve folklorik değerlerimiz içerisinde de yaygındır. 

         İlker Sarı’nın Keklik imgesini tercih etmesinin nedeni sanatçının özel araştırma alanı olarak da ele aldığı keklik kuşunun güzelliğin, saflığın sembolü olması ve resim yüzeyinde kültürel bir ifade aracı olarak bu öğenin günümüze taşınması sağlamak diyebiliriz. Bu anlamda birçok değerin temsili sayılan keklik kuşunun sanatçının resminde özellikle seçilmesi, Türk sanatında ki yerini ve değerini analitik ve estetik tavır ile plastik ortama taşıma isteğidir.”

(Prof. Dr. Meltem AKKAYA’nın “Kültürel Duyuş Bağlamında İLKER SARI Sanatı” isimli makalesinden)

 

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved